Camera inspectie van uw schoorsteen

Door middel van een camerasysteem kunnen wij de binnenzijde van uw schoorsteen of ventilatiesystemen onderzoeken en de toestand ervan bepalen. Tijdens zo’n inspectie kunnen lekkages, verstoppingen, asbest, knelpunten of andere problemen gemakkelijk worden opgemerkt in de schoorsteen. Dit heeft als groot voordeel dat er geen breekwerk aan te pas komt.

Wanneer is het aan te raden om aan camera inspectie te doen?

Bij Verhuizing

U bent verhuisd en de huidige toestand en geschiedenis van de schoorsteen is voor u onbekend? U hebt twijfels over de toestand van de schouw? Dan is het zeker aangewezen om aan camera inspectie te doen, vooraleer deze schoorsteen in veilig gebruik te nemen. Scheuren of verstoppingen kunnen tot allerlei vervelende problemen leiden die voor meer kosten zorgen achteraf, zoals een schouwbrand.

Ontvang een volledig rapport van uw schoorsteen

Stel u kocht een huis en weet niet in welke staat de schoorsteen verkeert, dan krijgt u van ons een volledig overzicht van de kenmerken van de schouw, zoals:

  • Uit welk materiaal bestaat het schoorsteenkanaal
  • Is het afvoerkanaal rond of vierkant
  • Wat is de diameter van het afvoerkanaal
  • Verkeert het schoorsteenkanaal nog in goede staat?
  • Welk verbandingstoestel of brandstof is geschikt voor uw afvoerkanaal

Bij Schouwbrand of schoorsteenbrand

Heeft er een schouwbrand plaatsgevonden? De oorzaken hiervan zijn vaak te wijten aan een slecht onderhoud, gebruik van verkeerde brandstof of een onjuiste aansluiting van het ventilatiesysteem. Om de schoorsteen vervolgens in veilige omstandigheden te kunnen hergebruiken is het aan te raden - en zelfs soms verplicht - om de schoorsteen te laten vegen en/of herstellen en deze ook te laten inspecteren met een camerasysteem. Zo kan de oorzaak worden achterhaald en het probleem worden hersteld.